Przejdź do treści Przejdź do menu głównego Przejdź do submenu Przejdź do listy placówek

"Powróćmy jak za dawnych lat..."

| Opublikowane w: Projekty realizowane

„Powróćmy jak za dawnych lat…”

Wnioskowana kwota: 78 200,00zł

Przyznano kwotę: 53 000,00zł

Wkład własny: 19 500,00zł

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Ministra: Kultura dostępna

Głównym celem zadania jest udostępnienie mieszkańcom gminy Chojnice muzycznej i filmowej kultury o znaczeniu narodowym z okresu międzywojennego i umożliwienie poszerzenia wiedzy na temat tego dorobku kultury polskiej.

Analizując poszczególne okresy w historii naszego regionu (archiwalne gazety, dane z instytucji kultury etc…) stwierdziliśmy, iż największą aktywność kulturalną mieszkańcy gminy Chojnice przejawiali w okresie międzywojennym. Kultura była wtedy dostępna zarówno dla mieszkańców wsi, jak i miasta. Do małych miejscowości gminnych docierały kina i teatry objazdowe, odbywały się koncerty i recitale plenerowe – wszystkie te wydarzenia cieszyły się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności, mieszkańcy gminy aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym. Sytuacja w naszym regionie była odzwierciedleniem upowszechniania kultury i edukacji w Niepodległej Polsce, a także następstwem przełomowych wynalazków służących do zapisu i odtwarzania wydarzeń kulturalnych (fonograf, kinematograf, gramofon …). Filmografia i świat muzyki były wówczas bardzo ze sobą połączone. Aktorzy śpiewali piosenki a piosenkarze występowali w filmach. Teksty Hemara, Tuwima czy Konarskiego do dnia dzisiejszego wykorzystywane są przez muzyków, zaś muzyka Henryka Warsa na wiele lat zmieniła polską scenę, był on prekursorem nowych nurtów i prądów muzycznych, dokonał wielu oryginalnych zmian w sposobie instrumentacji, jako jeden z pierwszych kompozytorów polskich wprowadził elementy jazzu.

Wielu dorosłych mieszkańców naszej gminy do dziś z sentymentem wspomina program "W starym kinie" , emitowany w polskiej telewizji jeszcze w roku 1999. Dzięki temu programowi mieszkańcy nawet najmniejszych miejscowości mieli zapewnioną rozrywkę o wielkim bagażu poznawczym, estetycznym, a przy tym historyczno-filmowym. Pierwsze polskie filmy dźwiękowe, pomimo swojego typowo rozrywkowego charakteru, to zabytki kina narodowego i przykłady ścisłego przestrzegania konwencji gatunkowej. Niestety produkcje te nie są obecnie dostępne szerokiemu gronu odbiorców, a dla młodych ludzi, wychowanych w erze kina trój – lub nawet czterowymiarowego są po prostu nieatrakcyjne.

Ważne, ażeby przypominając starszym i ukazując młodszym dorobek polskiej kultury muzycznej i związanej z nią nierozerwalnie filmografii z okresu międzywojennego nie zapomnieć również o muzycznej kulturze wysokiej z tych lat. Duże ożywienie w życiu kulturalnym w latach 20-tych i 30-tych związane było z organizacją pierwszych konkursów międzynarodowych: w 1927 r. im. F. Chopina i w 1935 – im. H. Wieniawskiego; koncertami czołowych polskich artystów (m.in. Ignacego Jana Paderewskiego, Artura Rubinsteina), czy wreszcie twórczością wielkich kompozytorów m.in. Karola Szymanowskiego, którego 135 rocznicę urodzin i 80 rocznicę śmierci będziemy obchodzili w 2017r.

Upowszechnienie polskiej muzyki z okresu międzywojennego, zarówno tej klasycznej, jak i jazzowej i rozrywkowej – nierozerwalnie związanej z pierwszymi polskimi filmami dźwiękowymi wśród mieszkańców gminy Chojnice jest priorytetem przy realizacji tego projektu. Ponadto poprzez „powrót” do kultury z okresu XX-lecia międzywojennego chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż kultura może być tak samo dostępna dla mieszkańców małych wsi, jak i dużych aglomeracji miejskich – tak było w przeszłości i tak może być i teraz.

Zadanie jest opracowane kompleksowo i skierowane do różnych grup społecznych i wiekowych, przede wszystkim tych narażonych na wykluczenie z uczestnictwa w kulturze wysokiej –dzieci, młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych. W zadaniu zaplanowano elementy edukacyjne (audycje muzyczne, warsztaty muzealne), rozrywkowe (wyjazdy na dzieła twórców XX-lecia międzywojennego, koncerty z muzyką z okresu międzywojnia, plenerowe projekcje pierwszych filmów dźwiękowych), integracyjne (wspólne uczestnictwo w przewidzianych działaniach) i promocyjne.

Realizacja projektu umożliwi ukształtowanie świadomych odbiorców polskiej kultury z okresu międzywojnia i upowszechnienie jej wśród mieszkańców gminy Chojnice. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu i kontakty nawiązane z partnerami projektu pozwolą na kontynuowanie upowszechniania kultury wysokiej wśród mieszkańców gminy Chojnice w kolejnych latach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Do góry

Strona używa plików cookies!
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Rozumiem