Przejdź do treści Przejdź do menu głównego Przejdź do submenu Przejdź do listy placówek

"Mów mi Nietoperz, przyjacielu!"

| Opublikowane w: Projekty realizowane

„Mów mi Nietoperz, przyjacielu!”

Koszt kwalifikowalny zadania: 10 260,00 zł.

Przyznana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 8 000,00 zł.

Przyznana kwota dotacji z Gminy Chojnice: 2 260,00 zł.

Gmina Chojnice to jedna z największych obszarowo gmin wiejskich. Leży ona w samym sercu Borów Tucholskich -  drugiego, po Puszczy Białowieskiej, kompleksu leśnego kraju. Są to tereny wyjątkowe, ze względu na nieprzekształcone działalnością człowieka cenne siedliska oligotroficzne, a także bogatą sieć hydrologiczną. Również fauna i flora tych terenów jest unikatowa. Na terenie gminy występują gatunki zwierząt i roślin objęte ścisłą ochrona gatunkową, oraz wymienione w Czerwonej Księdze Zwierząt i Roślin (m.in. zimorodek, nocek łydkowłosy, mroczek posrebrzany, cis pospolity, widłak spłaszczony, brodaczka kępkowa). Ponad 50% obszaru gminy to tereny chronione – istnieją tu Zaborski Park Krajobrazowy i Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Większa część Gminy Chojnice jest też chroniona w ramach programu NATURA 2000 – Bory Tucholskie PLB220009, a od czerwca 2010 r. obszar ten został objęty międzynarodową formą ochrony –Rezerwatem Biosfery Bory Tucholskie.

Położenie Gminy Chojnice na terenie tego rezerwatu, unikatowego w skali całego świata, obliguje mieszkańców do szczególnej dbałości o otaczającą przyrodę, poszanowania jej i dostrzegania zagrożeń, które zakłóciłyby trwałość ekosystemów przyrodniczych Borów Tucholskich.

Tymczasem zdarzają się sytuacje w których mieszkańcy wiejskiej Gminy Chojnice nie dostrzegają konieczności ochrony najbliższego środowiska. Tym bardziej nietoperzy, które są w zasadzie niezauważalne i niedocenione. Często postrzegane są jako zwierzęta tajemnicze i budzące grozę. Wiedza na temat tego rzędu ssaków jest bardzo ograniczona. Lęk, również współczesnego człowieka przed nietoperzami, istniejące nadal przesądy, powodują, że są one często prześladowane, zabijane i wypędzane ze swoich kryjówek. Często wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach, słyszy się opinie, iż nietoperze to zwierzęta, które budzą odrazę, strach. Dzieci powielają zasłyszane od rodziców stereotypy, legendy na temat tych zwierząt. Na terenie gminy prowadzone są zajęcia z zakresu ekologii i ochrony przyrody. Niestety, tylko nieznaczna grupa mieszkańców wiejskiej gminy Chojnice skorzystała z oferty zajęć organizowanych przez m.in. Zaborski Park Krajobrazowy czy Park Narodowy „Bory Tucholskie” (w tym tych dotyczących ochrony nietoperzy). Duże odległości pomiędzy danymi miejscowościami, brak funduszy na dojazdy, to częsty powód niekorzystania z ofert różnych instytucji.

Dlatego też Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chojnicach oraz Zaborskim Parkiem Krajobrazowym podjęło się próby pozyskania funduszu na projekt pt. „Mów mi Nietoperz, przyjacielu!”

Zadanie „Mów mi Nietoperz, przyjacielu!” będzie miało charakter kampanii, która zwiększy świadomość dzieci i młodzieży w zakresie konieczności ochrony nietoperzy. Kampania będzie miała charakter edukacyjny, planowane jest przybliżenie uczestnikom znaczenia nietoperzy w przyrodzie oraz konieczność ich ochrony. Bezpośrednimi odbiorcami kampanii będą dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do świetlic wiejskich i domów kultury działających na terenie gminy wiejskiej Chojnice. Głównym celem zadania jest kształtowanie świadomości, młodych ludzi a za ich pośrednictwem dorosłych mieszkańców gminy Chojnice, w zakresie ochrony nietoperzy, ich znaczenia w przyrodzie. Cel powyższy zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie warsztatów chiropterologicznych, w trakcie których uczestnicy poprzez naukę, zabawę, obserwacje, zdobędą wiedzę nt. gatunków nietoperzy, ich biologii i ekologii, miejsc ich występowania oraz przedstawione zostaną zagrożenia i metody ochrony. Warsztaty będą podzielone na część teoretyczną i część praktyczną. W części teoretycznej przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawione zostaną gatunki nietoperzy ich biologia, określone miejsca ich przebywania, omówione zwyczaje godowe. Zwrócona zostanie uwaga na konieczność ich ochrony. Poprzez zabawę z kolei stworzone zostaną warunki umożliwiające rozwój postaw proekologicznych u uczestników, pobudzenie zainteresowań, wyobraźni i wrażliwości przyrodniczej. Zweryfikowane zostaną również mity „krążące” na temat tych pożytecznych zwierząt. Część praktyczna będzie polegała na obserwacji nietoperzy w terenie. Grupy obserwatorów dotrą do miejsc gdzie występują nietoperze i będą je obserwowały, jak również nasłuchiwały przy pomocy detektora ultradźwiękowego. Nauczą się rozpoznawać nasze rodzime gatunki na podstawie analizy budowy ciała i po emitowanych przez nie odgłosach. Uczestnicy nauczą się również wyszukiwać miejsca, w których przebywają nietoperze, zarówno w okresie jesienno-zimowym jak i wiosenno-letnim, poszukiwane będą ich dzienne kryjówki.

W ramach zadania ogłoszony zostanie również konkurs na plakat kampanii. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie wieńczącej zadanie.

W ramach zadania planuje się również zainstalowanie przy wyznaczonych placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach 10 budek dla nietoperzy. W trakcie warsztatów praktycznych – obserwacji nietoperzy wyznaczonych zostanie kilka miejsc, w których zostaną zainstalowane budki. Będą to m. in. parki, starodrzewie znajdujące się przy świetlicach.

Projekt „Mów mi Nietoperz, przyjacielu!” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl), i ze środków Gminy Chojnice.

Sprawozdanie z realizacji zadania "Mów, mi nietoperz przyjacielu"

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z przebiegu projektu "Mów, mi Nietoperz " przyjacielu!" i krótkiego filmiku.

Do góry

Strona używa plików cookies!
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Rozumiem