„Juta, bawełna, własne wyroby, poprawmy klimat dla świata wygody!”

 „Juta, bawełna, własne wyroby, poprawmy klimat dla świata wygody!”

Koszt kwalifikowany zadania: 12 765,55 zł.

Przyznana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 6 000,00 zł.

Zadanie, w którym aktywnie uczestniczyli mieszkańcy gminy Chojnice, miało na celu kształtowanie postaw proekologicznych. Nie sposób jednym działaniem/projektem zmienić zachowań, przyzwyczajeń, nawyków, które niekoniecznie są ukierunkowane na ochronę środowiska i przyrody. Dlatego też, w trakcie realizacji projektu, skupiliśmy się na jednej, ale bardzo istotnej postawie/działaniu: zmniejszeniu liczby produkowanych przez gospodarstwa domowe odpadów z tworzyw sztucznych. Nadprodukcja plastiku w obecnych czasach jest bardzo dużym problemem, który dotyczy nie tylko obszaru gminy Chojnice, Polski, ale również całej Ziemi. W chwili obecnej plastik można spotkać wszędzie, nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również w środowisku naturalnym. Przewidujemy, że realizacja projektu umocni postawy proekologiczne w zakresie zmniejszenia wytwarzania odpadów z tworzyw sztucznych i w konsekwencji będzie działaniem z zakresu zapobiegania zmianom klimatu.

Głównym celem zadania było kształtowanie świadomości, postaw proekologicznych zarówno młodych ludzi, jak i dorosłych mieszkańców gminy Chojnice, w zakresie ograniczenia produkcji odpadów z tworzyw sztucznych. Środkiem do realizacji postawionego celu było przeprowadzenie warsztatów ekologicznych.

Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, w trakcie których poprzez naukę, zabawę, obserwacje zdobywały one wiedzę na temat możliwości ograniczenia produkcji plastiku w życiu codziennym i recyklingu. Nauczyły się i wykonały samodzielnie m.in. woskowijki tj. naturalne opakowanie do żywności, które może zastąpić folię spożywczą, aluminiową lub jednorazowy pojemnik plastikowy. Uczestnicy zostali również zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie na Eko zabawkę tj. zabawkę wykonaną z surowców wtórnych. Należy podkreślić, iż w trakcie warsztatów, w znacznej mierze, wykorzystano surowce wtórne. Zakupiono tylko niezbędne materiały np. wosk pszczeli do wykonania woskowijki.

Dla dorosłych mieszkańców przeprowadzono warsztaty ekologiczne, w trakcie których poznali metody ograniczenia produkcji odpadów z tworzyw sztucznych i nauczyli się, jak prowadzić gospodarstwo domowe zgodnie z zasadami ekologii. Dorośli otrzymali wskazówki, jak zmniejszyć ilość wytwarzanych śmieci (ograniczanie, ponowne używanie, segregowanie, kompostowanie itp.). Udzielono również odpowiedzi na pytanie: jak kupować, aby produkować mniej odpadów? Istotnym elementem warsztatów było wykonanie własnych produktów np. domowego proszku do praniadomowego płynu do podłóg, środka do czyszczenia fug. Na warsztaty zakupiono tylko produkty niezbędne do przygotowania poszczególnych środków czystości. Wykorzystano również przyniesione przez uczestników surowce wtórne np. słoiki do przechowywania wykonanych produktów.

Kolejnym z działań w ramach projektu bylo przeprowadzenie warsztatów szycia toreb dla dorosłych mieszkańców gminy Chojnice. W placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach odbył się cykl spotkań, w trakcie których uczestnicy nauczyli się i wykonali z naturalnych materiałów (m. in.: len, juta, bawełna) torby na zakupy, woreczki do przechowywania owoców, warzyw i pieczywa.

Projekt „Juta, bawełna, własne wyroby, poprawmy klimat dla świata wygody!” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  www.wfos.gdansk.pl.

Do pobrania: sprawozdanie merytoryczne

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry