„Juta, bawełna, własne wyroby, poprawmy klimat dla świata wygody!”

 „Juta, bawełna, własne wyroby, poprawmy klimat dla świata wygody!”

Koszt kwalifikowany zadania: 12 310,00 zł.

Przyznana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 6 000,00 zł.

Zadanie, w którym aktywnie będą uczestniczyli mieszkańcy gminy Chojnice, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych. Nie sposób jednym działaniem/projektem zmienić zachowania, przyzwyczajenia, nawyki, które niekoniecznie są ukierunkowane na ochronę środowiska czy przyrody. Dlatego też, w trakcie realizacji projektu, skupimy się na jednej, ale bardzo istotnej postawie/działaniu: zmniejszenie liczby produkowanych przez gospodarstwa domowe odpadów z tworzyw sztucznych. Nadprodukcja plastiku w obecnych czasach jest bardzo dużym problemem, który dotyczy nie tylko obszaru gminy Chojnice, Polski, ale również w skali całej ziemi. W chwili obecnej plastik można spotkać wszędzie, nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również w środowisku naturalnym. Przewidujemy, że realizacja projektu umocni postawy proekologiczne w zakresie zmniejszenia wytwarzania odpadów z tworzyw sztucznych i w konsekwencji będzie działaniem z zakresu zapobiegania zmianom klimatu.

Głównym celem zadania jest kształtowanie świadomości, postaw proekologicznych zarówno młodych ludzi jak i dorosłych mieszkańców gminy Chojnice, w zakresie ograniczenia produkcji odpadów z tworzyw sztucznych. Środkiem do realizacji postawionego celu będzie przeprowadzenie warsztatów ekologicznych.

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, w trakcie których poprzez naukę, zabawę, obserwacje zdobędą one wiedzę na temat możliwości ograniczenia produkcji plastiku w życiu codziennym, czy recyklingu. Nauczą się i wykonają samodzielnie np. woskowijki tj. naturalne opakowanie do żywności, które może zastąpić folię spożywczą, aluminiową lub jednorazowy pojemnik plastikowy. Uczestnicy zostaną również zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie na Eko zabawkę tj. zabawkę wykonaną z surowców wtórnych. Należy podkreślić, iż w trakcie warsztatów, w znacznej mierze, wykorzystane zostaną surowce wtórne. Zakupione zostaną tylko niezbędne materiały np. wosk pszczeli do wykonania woskowijki.

Dla dorosłych mieszkańców przeprowadzone zostaną również warsztaty ekologiczne, w trakcie których poznają oni metody ograniczenia produkcji odpadów z tworzyw sztucznych, nauczą się jak prowadzić gospodarstwo domowe zgodnie z zasadami ekologii. Dorośli otrzymają wskazówki jak zmniejszyć ilość wytwarzanych śmieci (ograniczanie, ponowne używanie, segregowanie, kompostowanie itp.). Udzielona zostanie również odpowiedź na pytanie: jak kupować aby mniej produkować odpadów? Istotnym elementem warsztatów będzie wykonanie własnych produktów np. domowego proszku do prania, domowego płynu do podłóg czy środka do czyszczenia fug. Na warsztaty zakupione zostaną tylko produkty niezbędne do przygotowania poszczególnych środków czystości. Zastosowane zostaną również, przyniesione przez uczestników surowce wtórne np. słoiki do przechowywania wykonanych produktów.

Kolejnym z działań w ramach projektu będzie przeprowadzenie warsztatów szycia toreb dla dorosłych mieszkańców gminy Chojnice. W placówkach Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach odbędzie się cykl spotkań, w trakcie których uczestnicy nauczą się i wykonają z naturalnych materiałów (m. in.: len, juta, bawełna) torby na zakupy, woreczki do przechowywania owoców, warzyw czy pieczywa.

Projekt „Juta, bawełna, własne wyroby, poprawmy klimat dla świata wygody!” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  www.wfos.gdansk.pl.

Zapisz siędo naszego newslettera!

Do góry