Nie ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Polśczi

Stare fotografie związane z historią Swornegaci kolekcjonował i opisywał Jan Bernard Jakubowski .Pod tym zdjęciem widzimy adnotację „Zakończenie Szkoły Podstawowej w Swornegaciach 1968r. Wychowawczyni Teresa Burzyńska”

Język kaszubski różni się od języka polskiego. Kaszubi posługiwali się (i nadal posługują) mową, która niedawno uzyskała oficjalny status odrębnego języka należącego do grupy języków zachodniosłowiańskich jak polski, czeski czy serbołużycki.

Za pierwszy tekst kaszubski uznaje się pochodzące z 1402 roku Dutki Brzeskie. Był to dokument urzędowy, ale już z XVII wieku zachowały się teksty literackie. Najbardziej popularnym na Kaszubach dziełem są „Żëcé i przigòdë Remùsa”, których autorem jest Aleksander Majkowski.

Znana wszystkim modlitwa „Ojcze nasz…”ma swoją wersję również w języku kaszubskim:

Òjcze nasz, jaczi jes w niebie,
niech sã swiãcy Twòje miono,
niech przińdze Twòje królestwò,
niech mdze Twòja wòlô
jakno w niebie tak téż na zemi.
Chleba najégò pòwszednégò dôj nóm dzysô
i òdpùscë nóm naje winë,
jak i më òdpùszcziwómë naszim winowajcóm.
A nie dopùscë na nas pòkùszeniô,
ale nas zbawi òde złégò. Amen

Rozkwit literatury kaszubskiej przypada na XIX wiek, przede wszystkim dzięki działalności Floriana Ceynowy, pisarza i etnografa. Język kaszubski nie zawsze brzmi tak samo. Inaczej mówią mieszkańcy nadbałtyckich rejonów, inaczej okolic Swornegaci.Wysłuchując rozmów Jana Bernarda Jakubowskiego można zaznajomić się z językiem kaszubskim mieszkańców Swornegaci. Obecnie w wielu szkołach na Kaszubach uczniowie oprócz lekcji języka polskiego, uczestniczą w zajęciach języka kaszubskiego. Lekcje takie prowadzone są również w szkole w Swornegaciach. Dzięki temu udało się zahamować proces zaniku mowy, którą powszechnie posługiwali się starsi mieszkańcy, ale słabiej znały ją ich dzieci. Dziś młodzi Kaszubi podtrzymują tradycję języka i kultury regionu. Mogą również zdawać maturę z języka kaszubskiego.