Przejdź do treści Przejdź do menu głównego Przejdź do submenu Przejdź do listy placówek

Ewidencja zabytków, dotacje

Program opieki nad zabytkami Gminy Chojnice na lata 2016-2020

Podstawa prawna zwolnień w podatku od nieruchomości budynków wpisanych do ewidencji zabytków

Program opieki nad zabytkami Gminy Chojnice na lata 2010-2014

Dotacje celowe z budżetu państwa udzielane są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Programy Operacyjne.

Informacje, opisy programów, formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl

Szczegółowe informacje o przyznawaniu dotacji zawarte są w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) oraz Rozporządzeniu MKIDN z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112).

Dotacje PWKZ w roku 2017

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznaje dotacje w roku 2017. W załącznikach znajdują się wszelkie informacje dotyczące tegorocznych dotacji:

Zarządzenie nr 4.2017

Regulamin przyznawania dotacji

Formularz wniosku -Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie -Załącznik nr 2 do Regulaminu

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis -Załącznik nr 3 do Regulaminu

Sprawozdanie z wykonania prac -Załącznik nr 4 do Regulaminu

Do góry